Spilleglede og vennskap for livet!

Åsvang og Eberg Skolekorps

Åsvang og Eberg Skolekorps er et tilbud til alle
elever på Åsvang skole og Eberg skole i Trondheim. Vi har medlemmer fra 8 – 18 år, og her spiller gutter
og jenter sammen. Alle kan begynne i skolekorpset og vi har ingen reservebenk. 

Vi har øvinger hver tirsdag på Åsvang skole.

Blandingen av gutter og jenter i alle aldre gjør skolekorpset til en helt unik fritidsaktivitet i nærmiljøet vårt. Å lære å spille er ikke bare sunt for utviklingen - et instrument er noe du har glede av resten av livet.

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna hjelper hverandre og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, seminarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS