Hva koster det å gå i korpset?

Kontigent pr. halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
AspirantKr. 1.250/halvår (inklusive instrumentleie) Kr.   [INFORMASJON]
JuniorKr. 1.250/halvår (inklusive instrumentleie) Kr.   [INFORMASJON]
HovedkorpsKr. 1.250/halvår (inklusive instrumentleie) Kr.   [INFORMASJON]

Annet

Vår hobby har en kostnadsside, og her følger en oversikt over hovedpostene. Medlemspenger til Åsvang og Eberg skolekorps betales pr. påbegynt halvår, og deles inn i hhv. kontingent og instrumentleie.

Kontingenten blir brukt til bl.a. til instruksjon i samspill, noter, seminarer, forsikring av musikanter og instrumenter og medlemskap i NMF.

Instrumentleien blir brukt til vedlikehold og reparasjoner på instrumentene, og dekker avskrivning på instrumentinnkjøp. Det er selvsagt mulig å bruke privateide instrumenter i stedet for å leie av korpset.

Instrumentopplæring skjer i regi av Kulturskolen i Trondheim Kommune. Skolepenger til Kulturskolen betales direkte til Kommunen, ikke via skolekorpset. I de tilfellene TKK ikke har kapasitet til å gi instrumentopplæring til alle, vil skolekorpset være behjelpelig med å skaffe profesjonelle instrumentallærere. Timelønn til disse vil i så fall bli betalt via skolekorpset, som vil gi støtte fra korpskassa slik at de foresatte ikke blir belastet vesentlig mer enn TKKs satser.

Instrumentforsikring
Alle musikantene blir meldt inn i Norges Musikkorps Forbund. Dermed er musikantens instrument(er), enten de er leid av korpset eller privateid, skadeforsikret når brukt i korpsets regi. Egenandel ved skade er 1000 kr. Forsikringspremien inngår i kontingenten.

Turer
Kontingenten dekker ikke korpsturer fullt ut. Egenandel for slike vil derfor bli fakturert separat. Prisene kan variere, men ligger ofte på 2.000 – 5.000 kr pr år.
Søk
Driftes av Styreportalen AS