Litt historie

I 1945 ble det drøftet å starte et guttemusikkorps ved Åsvang skole. Men, å starte et korps var et stort økonomisk løft. Reitgjerdet musikklag var svært interessert i at det skulle dannes et skolekorps og besluttet den 12. oktober 1945 å gi skolen sine instrumenter som gave.

Den 5. november 1945 fikk de 9 første guttene sine instrumenter. 17. mai 1947 spilte korpset for første gang i 17. maitoget. Da hadde de også fått uniformer som besto av blå bukser, hvit skjorte, blå alpelue og blått slips. Interessen for korpset var stor i hele skolekretsen og mange ga pengegaver og gaver som kunne brukes på ulike utlodninger. Fra 1952 ble det vanlig med årlige turer. Den første langturen gikk til Gjøvik.

I 1952/1953 fikk jentene innpass i korpset og Åsvang Guttemusikkorps var blitt til Åsvang Skolekorps. I løpet av de 10 årene fra starten vokste korpset fra 9 medlemmer til 30. I 1961 startet de årvisse 17. mai arrangementene på Åsvang Skole. Her fikk kretsens barn og voksne et underholdningstilbud på ettermiddagstid, med leker, konkurranser, barnetog, salg av kaker og kaffe, is og brus og ulike utlodninger.

I 1999 endret Åsvang Skolekorps navn til Åsvang og Eberg Skolekorps. Dette fordi Eberg skole ble åpnet, og mange av korpsets medlemmer tilhørte Eberg skole. I jubileumsåret 2005 reiste korpset på langtur til Scarborough i England. Dette ble en minnerik tur både musikalsk og sosialt.
Søk
Driftes av Styreportalen AS