Korpsgrupper og øvingstider
Øvingssted er Åsvang skole

Aspirantkorpset

Det første året i korps er man aspirant og spiller da i aspirantkorpset. 
Aspirantene øver samspill hver tirsdag fra kl. 17.00-17.45. 
I tillegg til å gå i korpset har alle individuell opplæring med instruktør fra Trondheim Kulturskole. Øvingsdag varierer fra instrument til instrument.

Juniorkorpset

Det andre og tredje året i korps er man junior og spiller i juniorkorpset. 
Juniorene øver på tirsdager fra kl. 18.00-19.30, inkludert en pause med fruktservering. 
Den individuelle opplæringen skjer i Kulturskolen.

Hovedkorpset

Etter tre år begynner alle i hovedkorpset. Her kan du spille fram til det året du er 19 år. 
Hovedkorpset øver på tirsdager  fra kl. 18.00-20.00, inkludert en pause med fruktservering. 
Den individuelle opplæringen skjer i Kulturskolen. 

Storbandet

De eldste i korpset (fra ungdomsskolen og opp) har tilbud om å være med i Storbandet. Storbandet har sitt eget repertoar, spiller ofte uten noter og litt mer "showpreget". Storbandet øver ca 1 gang i måneden som en forlengelse av tirsdagsøvingene i hovedkorpset. De har også sosialkvelder enkelte fredager. 
Storbandet tar også på seg betalte spilleoppdrag gjennom året. De kan leies inn til å spille på konfirmasjoner, mm.
Søk
Driftes av Styreportalen AS